Спеціалізована правова система, що детально висвітлює усі правові аспекти зовнішньоекономічної діяльності. Це - незаміннийінструментдляфахівціворганізацій, щопрацюютьіззарубіжнимипартнерами: бухгалтерів, менеджерів, кадровиків, юристів.

Довідково-правовасистема «Дінай:ЗЕДексперт» єсамодостатнімінструментом. Утойжечасдляпідприємств, щопрацюютьіззарубіжнимипартнерами, кориснимбудеїїпоєднанняізсистемами «Дінай:Гросбух» та «Дінай:Бос» уєдиномукомплекті«Торгівляіззарубіжжям».

ІНФОРМАЦІЙНЕ НАПОВНЕННЯ

- Усі нормативні акти, що регулюють зовнішньоекономічну діяльність підприємств (у т.ч. Митний, Податковий та Господарський кодекси);

- Міжнародне право у галузі ЗЕД (договори, протоколи, конвенції, угоди тощо);

- Усі редакції нормативних актів на будь-яку дату;

- Коментарі експертів до найбільш важливих та складних нормативних документів із зовнішньоекономічної діяльності;

- Авторські консультації! У т.ч. статті, що коментують основні положення нового Митного кодексу;

- Консультації з провідних спеціалізованих друкованих видань з актуальних питань у сфері зовнішньоекономічних відносин підприємств всіх рівнів, інвестиційної діяльності та митної справи;

- Судові рішення, постанови, роз'яснення міжнародних арбітражних інстанцій;

- Українська класифікація товарів (УКТ ЗЕД);

- Зведені таблиці мит, акцизів, курсів валют і металів, індикативних цін;

- Типові документи, бланки, зразки договорів, контрактів у сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємств;

- Довідкова інформація (адреси і телефони митних органів, посольств).

СТРУКТУРА ІНФОРМАЦІЙНОГО МАСИВУ

- Уся інформація представлена у вигляді трьох великих інформаційних блоків: «Нормативні документи», «Консультації», «Бланки, довідки, новини».

- Інформація в блоках систематизована за допомогою«Динамічного інтелектуального класифікатора» - унікального дерева тематичних добірок, які дозволять Вам глибоко вивчити вибрану тему, не пропускаючи деталей, а сортування у добірках за типом, органом, датою або номером допоможе Вам вивести на верхній рівень найбільш цікаві для Вас документи. У тематичних добірках знаходяться тільки діючі документи. Якщо документ втратив силу, він переноситься до архіву.

АНАЛІТИЧНІ РЕСУРСИ

- «Огляди законодавства» щотижня готуються аналітиками Компанії «Дінай» і являють собою інформацію про зміни у законодавстві, що регулює господарську діяльність та трудові відносини на підприємствах;

- «Законодавчий анонс» вперше в Україні запропоновано Компанією «Дінай» користувачам правових систем. Анонс готується щотижня і являє собою перелік документів, які надійшли на реєстрацію до Міністерства юстиції України. За допомогою цього ресурсу Ви зможете «бачити на крок попереду», прогнозуючи ситуацію на важливих для Вас ділянках законодавчого поля.

- Бюлетень «Документи, що набирають» вперше в Україні запропоновано Компанією «Дінай» користувачам правових систем. Бюлетень готується щодня. З його допомогою Ви дізнаєтесь, які документи набрали чинності у конкретний день, і не пропустіть важливі зміни в законодавстві. При необхідності, Ви зможете перейти до цікавого для Вас документу за гіперпосиланням.

- Аналітична обробка текстів документів - усі зміни в текстах нормативних документів виділені кольором: червоним - найостанніші зміни, зеленим - усі попередні зміни, починаючи з першої редакції, а сірим курсивом додані коментарі наших спеціалістів щодо того, коли і яким документом ці зміни вносилися.

ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ

- «Нові документи» формуються щодня і являють собою добырки документів, що надійшли до довідково-правової системи «Дінай:Босс» кожного конкретного дня. «Кнопки швидкого доступу» дозволяють миттєво перейти до відповідного розділу з найсвіжішими нормативними документами, консультаціями або матеріалами довідково-новинного характеру.

- «Пошук розділів» призначений для зручної та ефективної роботи з багаторівневим динамічним інтелектуальним класифікатором. Задавши в картці пошуку розділів слова, що характеризують тему Вашого запиту, Ви знайдете усі тематичні добірки, у назві яких зустрічаються вказані слова.

- «Простий пошук документа» зручний у випадках, коли користувач має мінімум інформації щодо шуканих документів. Вибравши одну з трьох закладок, Ви обмежуєте діапазон пошуку одним з трьох інформаційних блоків (НОРМАТИВНІ АКТИ, КОНСУЛЬТАЦІЇ, ДОВІДКИ/БЛАНКІІ/НОВИНИ). В залежності від обраного блоку у формі відображаються поля для реквізитів, властивих заданому типу документів.

- «Розширений пошук» (викликається шляхом натискання на кнопку «Додати реквізити документа» у формі простого пошуку) дозволяє звузити діапазон шуканих документів, обмеживши пошук документами одного або декількох типів, а також відібрати документи за ознакою видали їх органів.

- «Контекстний пошук» (викликається шляхом натискання на кнопку «Додати в пошук слова з тексту»). Діапазон пошуку звужується та обмежується лише тими документами, у тексті яких містяться задані словосполучення або окремі слова.

- «Розширений пошук всередині документа» надзвичайно зручний для роботи з великими документами. Цей інструмент допоможе Вам знайти у документі необхідні фрагменти тексту. Програмістами Компанії «Дінай» вперше в Україні реалізовано унікальний алгоритм пошуку: Ви зможете знайти не тільки задане словосполучення, але й фразу, в якій шукані слова розділені іншими, невідомими Вам словами (до 5-ти слів).

- «Схема документа» NEW незамінна в роботі з великими документами: ви бачите усі розділи відкритого документа і можете швидко перейти до потрібного.

- «Посилання з документа» - перелік усіх документів,на якіпосилається даний документ. За гіперпосиланням Ви зможете перейти до

повних текстів цих документів.

- «Посилання на документ» перелік документів, які посилаються наданий документ. За гіпероиланнм Ви зможете перейти до повних текстів цих документів.

- «Документи користувача» - спеціальний розділ, в якому Ви можете створити власний класифікатор із документів, якими часто користуєтеся.